Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
Slide #1 image
NextPrev

Прикажи већу мапу


Прикажи већу мапу

Положај Рашиног села

Рашино село се налази у области шумадијске Колубаре, општини Лазаревац, град Београд. Смештено је у центру села Рудовци, на граници ниске и високе Шумадије. Северно од Рашиног села је валовито земљиште, са мањим надморским висинама, а јужно од насеља су брдовитији предели, са већим надморским висинама, који прелазе у планинске пределе. Река Пештан и главни пут деле насеље Рудовци на два дела, северни и источни, те јужни и западни део. Пештан и пут праве кривину од 90 степени, на ушћу Даросавице.

У суседству, са истока је насеље Даросава, са севера Пркосава, са запада Мали Црљени и Трбушница, и са југа Крушевица. Рашино село је у ценру села Рудовци. Рудовци су омеђани тригонометром на пределу Звонар, затим низ Церов поток до Лакића кућа, па око 200 метара уз речицу Даросавицу, уз поток Златовац и кроз Рудовачки забран, до пута Пркосава Венчани. Тим путем међа села наставља до Пркосовачког атара, а затим Пркосовачким потоком до (налазишта?, или великим словом, ако је топоним) рудника глине. Одатле, међа продужава нешто северније, Гајића косом, па опет Великим пољем, до Колоније, или Миркове јаруге. Западним делом Колоније међа се пружа до главног пута, пресеца предео Селишта и долази на Пештан. Преласком Пештана међа иде уз предео Жути брег и долази на пут за Петковачу, па тим путем до краја Кочиног поља, где окреће на исток, затим право до Бистричке реке и пресеца брдо Чик, па поново долази на Трбушничку реку. Том реком наставља до предела Паљевине, одакле опет скреће на исток. Пресецањем Паљевине, међа дели рудовачки од трбушничког атара и долази до пута Рудовци Липар, преко Милићевог брда. Ту је тромеђа руовачког, трбушничког и крушевичког атара. Од пута Рудовци Липар међа иде косом Милићево брдо, до потока Јазбине, па потоком и између предела Маџари и Јазбине долази до главног пута Крушевица - Рудовци. Од главног пута, преко предела Кључ, међа долази до реке Пештан. Одатле иде уз Малн Остењак, пресеца Велики Остењак и опет долази на косу Звонар, до тригонометра-тромеђе рудовачког и даросавачко-крушевичког атара.

Надморска висина је најмања у долини реке Пештан - 150 метара. Рудовачки забран је на надморској висини од 318, Звонар на 257, а Милићево брдо на 252 метара.